“træk vejret dybt, lad skuldrene sænke sig og kom i kontakt  med dig selv” 

Mindfulness baseret kognitiv terapi mod stress, angst depression og håndtering af livskriser

Når man taler om, at mindfulness virker mod en lang række lidelser er det mindfulnsess baseret kognitiv terapi  (MBKT) og MBSR der er undersøgt på. (se artikler under menupunktet). Det er ikke noget du kan læse dig til eller lære på et kursus en enkelt dag, selvom det kan give dig en forsmag på det. Man kan sammenligne det med, at hvis du ønsker at træne i træningscenteret for at få større muskler, her er det heller ikke nok at træne med håndvægte 2 gange om ugen, ligesom det ikke er gavnligt at starte med de tungeste vægte. At følge et undervisningsforløb i mindfulness og lave sin hjemmetræning er derfor meget vigtigt for at få den gavnlige effekt som undersøgelser viser at mindfulness har.

Det evidensbaserede MBKT forløb er udviklet ud fra MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) som er udviklet af Jon Kabat-Zinn på stressreduktionsklinikken på University of Massachusetts Medical Center. MBKT er en del af kognitiv terapis 3. generationsbølge, oprindeligt udviklet til forebyggelse af tilbagevendende depressioner af Engelske psykologer (Segal, Williams og Teasdale), men har også vist sig gavnlig på en lang række andre områder som f.eks. stressrelaterede problematikker, angst, smerter og en generel forbedring af livskvalitet, relationer samt en større evne til at agere i dit liv frem for at reagere.

“Forløbet er derudover også for dig, som ønsker at leve et liv med mere nærvær og bevidsthed i dagligdagen, i en verden hvor krav til os selv, fra omverden, sociale medier osv. kalder på vores opmærksomhed i alle vores vågne timer.”.

Forløbet er bygget op omkring forskellige mindfulness meditationer, opmærksomhedstræning, lette yoga øvelser og elementer fra kognitiv terapi. Derudover øver vi os i uformelle mindfulness øvelser, hvor vi bringer fuld opmærksomhed til dagligdagsgøremål som f.eks. at børste tænder, gå i bad, skrælle kartofler mv.

Formålet med forløbet er at skabe en positiv ændring i måden vil forholder os til vores oplevelser, tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Metoden er udviklet ud fra buddhistisk filosofi og vipassana meditationer, som betyder ”at se det som virkeligt er”, dog er alle religiøse aspekter fjernet. 

Forløbet indebærer  6-7 individuelle sessioner fordelt over 3-4 måneder

 

 Psykoterapi Og Parterapi

Jeg er uddannet certificeret psykoterapeut ved ID Academy i Århus

ID står for Integrativ Dynamisk. Det betyder, at ID Psykoterapeutuddannelsen er en holistisk/helhedsorienteret uddannelse, som kombinerer såvel en lang række psykologiske

tilgange som en bred vifte af psykoterapeutiske og praktiske metodiske redskaber. De
mange forskellige psykologiske teorier og metoder anskues altså ikke som modstridende i ID Psykoterapeutuddannelsen. Jo flere psykologiske vinkler og jo flere metodiske redskaber, der inddrages i terapien, jo mere fleksibelt, dynamisk og nuanceret kan vi nemlig arbejde med at udvikle det enkelte menneskes potentiale.

“Rent praktisk betyder det, at jeg anvender de metoder og redskaber, der er relevante for netop det der passer til dig der sidder foran mig. Det giver en dynamisk proces, som åbner et rum med plads til dybtgående forandringsprocesser.

 at gørID står også for Identitet. Vi har alle mange forskellige roller at udfylde i livet og de roller og
måden vi finder identitet i vores roller kan både fremme vores oplevelse af trivsel men de
kan også forhindre os i at udfolde os og trives. Dette arbejder vi også med i et
psykoterapeutisk forløb.

Noget af det helt unikke ved ID Psykoterapeut uddannelsen er således, at den har skabt
en overordnet, dynamisk forståelsesramme, som gør ID Psykoterapeuter i stand til kreativt
at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger
bag mange ellers tilsyneladende forskellige terapiformer og udviklingssystemer. ID
Psykoterapeut uddannelsen er karakteriseret ved, at spiritualiteten er med, samtidigt med,
at uddannelsen er praktisk, jordbunden og baseret på videnskabeligt anerkendte terapimetoder.

Hos mig kan du opleve at jeg inddrager musik, dans, dukker og figurer, tegning osv. Alt sammen processer til at nå dybt ned i kernen af dine problematikker 

I parterapien arbejder vi med jeres dynamikker og kommunikation. Målet er, at gøre jer bevidste om jeres mønstre og at i opnår mere hjertekontakt og nærhed når i lærer at tale om det svære på en måde der åbner jeres hjerter og samler jer i stedet for konflikter der skaber  afstand imellem jer. Vi kigger også på jeres fælles værdier som par. hvilken slags parforhold ønsker i jer? Hvad er vigtigt for jer som par og hvilken skridt skal der til for at opnå det.

Den 4 årige psykoterapeutiske uddannelse ved ID er godkendt efter retningslinierne der
efter endt uddannelse giver ret til optag i psykoterapeut foreningen og dermed retten til at
kalde sig Psykoterapeut MPF.

 

 

Stress coaching 

Stress coaching er for dig der har svære sypmtomer på stress så som dårlig søvn, koncentrationsbesvær, grådlabilitet, irratabilitet osv. Og  hvor der ikke er behov for at arbejde med dybere problemstillinger som ved psykoterapi.

Ved stress coaching skal du forvente 7 samtaler som ligger indenfor en periode på 3-4 måneder. Jeg bruger altid mindfulness øvelser og forskellige kognitive metoder i stress coaching forløb. Derudover kan du tilvælge NADA øreakupunktur for at hjælpe din proces på vej og skabe umiddelbar lindring.

 NADA 

Nada er 5 øreakupunktur punkter der virker angstdæmpende, stress dæmpende og som hjælper dig til at komme i kontakt med dig selv. Mange oplever forbedret søvn og mindre tankemylder. Jeg tilbyder NADA øreakupunktur ifm. individuelle samt som primærbehandling sammen med mindfulness. Det foregår på den måde at du får 5 nåle i hvert øre, herefter laver vi en mindfulness meditation så du kommer tilstede. Bagefter ligger du med nålene i ro så du får den fulde effekt efter 45 minutter.

You can´t stop the waves, but you can learn to surf”

-Jon Kabat-Zinn

BESTIL EN SAMTALE!

Telefon: 61 71 14 25

Email: mbkt@elisaferrari.dk

© 2016-2020  Elisa Ferrari. Privatlivs oplysninger

Følg mig